න්‍යෂ්ටික අවි තහනම සවිබල ගැන්වීමට සුදානම්

10

න්‍යෂ්ටික අවි භාවිතය තහනම් කිරීමේ ජාත්‍යන්තර සම්මුතිය සවිබල ගැන්වීමට අවස්ථාව උදා වී ඇති බව ජගත් සංවිධානය ප්‍රකාශ කළා.

ඒ, එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ 50 වන සාමාජික රට ලෙස හොන්ඩුරාස් රාජ්‍යය එම සම්මුතියට එක්වීමත් සමඟයි.

2017 වසරේ අත්සන් තබන ලද න්‍යෂ්ටික අවි සීමා සම්මුතියට රටවල් 122 ක් කැමැත්ත පළ කළද මෙතෙක් ඊට අත්සන් තබා තිබුණේ රටවල් 49 ක් පමණයි.

ඒ අනුව තවත් දින 90 කින් එනම්, ලබන වසරේ ජනවාරි මස සිට ජාත්‍යන්තර න්‍යෂ්ටික අවි සීමා සම්මුතිය ක්‍රියාවට නැංවෙනු ඇති.

කෙසේ නමුත්, න්‍යෂ්ටික අවි බලයෙන් සන්නද්ධ ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය, බි්‍රතාන්‍යය, ප්‍රංශය, චීනය සහ රුසියාව ඇතුළු රටවල් රැසක් මෙම සම්මුතියට අත්සන් තබා නැහැ.

Your Comments