නව දිල්ලි නුවර වායු තත්ව පිළිබඳ විමර්ශණයට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරුවරයෙක්

13

ඉන්දීයාවේ නව දිල්ලි නුවර වායු තත්ව දර්ශකය දැඩි අහිතකර තත්වයට පත්ව ඇති බව එරට මාධ්‍ය වාර්තා කරනවා.

පංජාබ්, හර්යානා සහ උත්තර් ප්‍රදේශ වල පිදුරු ගිනි තැබීම ඊට හේතුව බවයි සඳහන් වන්නේ.

මේ පිළිබද විමර්ශණය සඳහා ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ විශ්‍රාමික විනිසුරුවරයෙකු ද පත් කර තිබෙනවා.

Your Comments