නවසීලන්තයෙන් අවි පිළිබද දැඩි තීන්දුවක්

21

අර්ධ ස්වයංක්‍රීය ගිනි අවි තහනම් කිරීමට නවසීලන්ත රජය තීරණය කර තිබෙනවා.
ඒ, පසුගියදා පුද්ගලයින් 50 දෙනෙකුට මරු කැඳවමින් එරට ක්‍රයිස්චර්ච් නුවර සිදු වූ වෙඩි තැබීමේ සිදු වීම පදනම් කර ගනිමින්.
ලබන අප්‍රේල් 11 වනදා සිට මෙම නව නීතිය ක්‍රියාත්මක වනු ඇති.

Your Comments