නවදිල්ලියේ වායු දූෂණ තත්ත්වය ක්‍රමයෙන් යහපත් අතට

28

ඉන්දියාවේ නවදිල්ලි නුවර වායු දූෂණ තත්ත්වය ක්‍රමයෙන් යහපත් තත්ත්වයට පත්වෙමින් පවතින බව එරට පරිසර අංශ පවසනවා.
දින 3 ක් පුරා එහි පැවතියේ දැඩි දූෂිත වායුවක්.
පැයට කිලෝමීටර 20 ක පමණ වේගයෙන් සුළං හැමීම හේතුවෙන් වායු දූෂණ තත්ත්වයේ යම් අඩුවක් දැකගත හැකි බව ඉන්දීය කාලගුණ අංශ සඳහන් කරනවා.
දිනක් ඇතුළත වායු දූෂණ තත්ත්වය සියයට 62 කින් පහත වැටී ඇති බව ද සඳහන්.
ඉන්දීය රථ වාහන අංශ ක්‍රියාත්මක කරන විශේෂ සැලැස්ම හේතුවෙන් වායු දූෂණ තත්ත්වය අවම වී ඇති බවයි එරට වාර්තා සඳහන් කරන්නේ.

Your Comments