දෙවැනි කොරෝනා රැල්ලක් ගැන අවදානමක් ගැන මත පළවීමත් සමග ලොව පුරා කොටස්වෙළෙඳ පොළ බිඳවැටෙයි

23

දෙවැනි කොරෝනා රැල්ලක් ඇතිවීමේ අවදානම පිළිබඳව මත පළ වීමත් සමඟ ලොව පුරා කොටස් වෙළඳපොළ බිඳ වැටී ඇති බව වාර්තා වනවා.
ඇමරිකානු ආර්ථිකය ශක්තිමත් වීමට දීර්ඝ කාලයක් ගත වන බවට අනතුරු ඇගවීමක් ද සිදු කර ඇති පසුබිමකයි මෙම බිද වැටීම වාර්තා වී ඇත්තේ.
දෙවැනි කොරෝනා රැල්ලක් මතුවීමේ අවදානමත් සමඟ ඊයේ දිනයේදී ඇමරිකානු කොටස් දර්ශක 3ම පහත වැටී ඇති බව සදහන්.
ජපානය, හොංකොං සහ චීනය ඇතුළු ආසියාතික රටවල කොටස් දර්ශක ද පහත වැටී ඇති බව සදහන්.

Your Comments