දැඩි උණුසුමෙන් ක්වීන්ස්ලන්තයට බලපෑම්

36

දැඩි උණුසුම් කාලගුණයෙන් ඕස්ට්‍රේලියාවේ ක්වීන්ස්ලන්තයට බලපෑම් එල්ලවී තිබෙනවා.
ජනතාවට එළිමහනේ ගැවසීම හැකිතාක් දුරට වැලකී සිටින ලෙසයි දැනුම් දී තිබෙන්නේ.
සති කිහිපයක සිට උතුරු සහ මධ්‍යම ප්‍රදේශවලට  දැඩි උණුසුම් කාලගුණයෙන් වැඩි බලපෑම් එල්ල වුණා.
එම තත්ත්වය තවදුරටත් වර්ධනය වන බවට කාලගුණ අංශ විසින් අනතුරු ඇඟවීම් ද නිකුත් කර ඇති  බවයි වාර්තා වන්නේ.

 

Your Comments