දරුවන් අපයෝජනයට ලක්කරන්නන්ට එරෙහිව මරණ දඬුවම ක්‍රියාත්මක කිරීමේ පනතක් සම්මත වෙයි

18

වයස අවුරුදු 12ට අඩු වයසේ පසුවන දරුවන් අපයෝජනයට ලක්කරන්නන්ට එරෙහිව මරණ දඬුවම ක්‍රියාත්මක කිරීමේ පනතක් ඉන්දීය පාර්ලිමේන්තුවේ පහළ මන්ත්‍රී මණ්ඩලය විසින් සම්මත කර තිබෙනවා.
ළමා ලිංගික අපයෝජන පිටුදැකීමේ පනතට එක්කරන ලද නව සංශෝධන සහිතව මෙම නව පනත ඉදිරිපත් කර ඇත්තේ එරට කාන්තා හා ළමා සංවර්ධනය පිළිබඳ ඇමතිනී මේනකා ගාන්ධි විසින්.
කාෂ්මීරයේදී වයස අවුරුදු 8ක දැරියක ලිංගික හිසනයකට ලක්කර ඝාතනය කිරීමේ සිද්ධිය ඇතුළු කුඩා දරුවන්ට එරෙහිව අපයෝජන සිද්ධීන් රැසක් පසුගිය කාලය තුළ වාර්තා වීමත් සමග මෙම නව පතන සම්බන්ධයෙන් රජය අවධානය යොමුර තිබෙනවා.
2012 වසරේ සිට 2016 වසර වනවිට ඉන්දියාව තුළ ළමා අපයෝජන සිදුවීම්වල සැලකිය යුතු වර්ධනයක් දැකිය හැකි බව සඳහන්.
2016 දී පමණක් එවැනි සිදුවීම් 19,765ක් වී ඇති බවයි විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා සඳහන් කරන්නේ.

Your Comments