තුර්කි හමුදා උතුරු සිරියාවේ මෙහෙයුමක් ආරම්භයි

24

තුර්කි හමුදා විසින් උතුරු සිරියානු ප්‍රදේශයේ හමුදා මෙහෙයුමක් ආරම්භ කර තිබෙනවා.

ඒ, කුර්දි සටන්කරුවන් එම ප්‍රදේශයෙන් පලවා හැරීමේ අරමුණින්.

තුර්කි යුද හමුදාව මෙන්ම ගුවන් හමුදාව ද මෙහෙයුමට එක්ව ඇති බවයි විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කරන්නේ.

සිරියානු සරණාගතයින් ගලවා ගැනීමේ අරමුණින් මෙම මෙහෙයුම සිදු කරන බව සදහන්.

Your Comments