තායිලන්ත රජුගේ තුන් දින මෞලි මංගල්‍යය (PHOTOs)

52

තායිලන්තයේ මහා වජිරලොන්කෝන් රජුගේ තුන් දින මෞලි මංගල්‍යය අද ආරම්භ වී තිබෙනවා.

එහිදී ඔහු දස වන රාම රජු ලෙස කිරුළු පැළදීම සිදු කෙරුණා.

69 හැවිරිදි මහා වජිර ලොන්කෝන් රජු රාජාභිෂේක මංගල්‍යයට දින කිහිපයකට පෙර විවාහ වීමට ද පියවර ගත්තා.

2016 වසරේදී රාජ්‍යත්වයට පත් මහා වජිර ලොන්කොන් රජු ඔහුගේ පෞද්ගලික ආරක්ෂක අංශයේ නියෝජ්‍ය ප‍්‍රධානී සුතීදා වජිරලොන්කොන් නා අයුද්‍යා (Suthida Vajiralongkorn na Ayudhya) සමඟයි විවාහ දිවියට එළඹුණේ.

Your Comments