තායිලන්ත මහ මැතිවරණයේ අවසන් ප්‍රතිඵලය නිකුත් කිරීම මැයි 9 වනදා දක්වා කල්දමයි

19

තායිලන්ත මහමැතිවරණයේ අවසන් ප්‍රතිඵලය නිකුත් කිරීම මැතිවරණ කොමිසම මගින් මැයි 9 වන දා දක්වා කල් දමා තිබෙනවා.
මැතිවරණයෙන් 2014 – හමුදා කුමන්ත්‍රණය මෙහෙය වූ වත්මන් අගමැති ප්‍රයුත් චාන් ඔචාගේ පක්ෂය සංශෝධිත මැතිවරණ ක්‍රමය අනුව ඉදිරි ආණ්ඩුව ද පිහිටුවනු ඇතැයි අපේක්ෂිතයි.
එහෙත් ඡන්ද දහනව ලක්ෂයකට ආසන්න සංඛ්‍යාවක් අවලංගු වීමත්, සියයට 90 ඉක්ම වූ බව ප්‍රථමයෙන් සදහන් කෙරුණු ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීමේ ප්‍රතිශතය කොමිසම මගින් සියයට 64ක් ලෙස දැක්වීමත් නිසා ප්‍රතිඵලය සම්බන්ධයෙන් තායිලන්ත ජනතාව අතර සැකයක් මතු වී ඇති බව සඳහන්.
පසුගිය 25 වනදා පැවති ඡන්ද විමසීම මගීන් තායිලන්ත ජනතාව හමුදා පාලනයකට ඉහළ කැමැත්තක් දක්වන බවට ද අනාවරණය වී තිබෙනවා.

Your Comments