තායිලන්තයේ පළාත් 9කට දුම් වලාවකින් බලපෑම්

19

තායිලන්තයේ උතුරු ප්‍රදේශයේ පළාත් නවයකට දුම් වලාවකින් බලපෑම් එල්ලවී තිබෙනවා.
මේ හේතුවෙන් තායිලන්තයේ මිලියන දෙකකට ආසන්න ජනතාවක් දැඩි අපහසුතාවට පත්ව සිටිනවා.
ජනතාවට නිවාස තුළ සිටින ලෙසත් එළිමහනේ ගැවසෙන්නේ නම් මුහුණු ආවරණයක් පළදින ලෙසත් එරට කාලගුණ අංශ උපදෙස් ලබාදී තිබෙනවා.
මේ අතර මෙවර ආසියානු සමුළුව පැවැත්වෙන්නේද තායිලන්තයේදීයී.
ආසියා රටවල මුදල් අමාත්‍යවරු සහ මහ බැංකු අධිපතිවරුන් ඊට සහභාගිවීමට නියමිතයි.
නිකුත්කර ඇති අනතුරු ඇගවීම් හේතුවෙන් මෙම පිරිසට විශේෂ මුහුණු ආවරණ සකස් කිරීමට එරට රජය පියවර ගෙන තිබෙනවා.
සමුළුව පැවැත්වීමට නියමිත චියැංරායි නගරයේ වායු තත්ත්ව දර්ශකය 240 ත් 250 ත් අතර පවතිනවා.

Your Comments