ටැන්සානියාවේ විලක යාත්‍රාවක් පෙරළි 44 දෙනෙකු මිය යයි

10

ටැන්සානියාවේ – වික්ටෝරියා විලේ යාත්‍රාවක් පෙරලී සිදුවූ අනතුරකින් 40 දෙනෙකු මියගොස් තිබෙනවා.
අනතුර සිදුවන අවස්ථාවේ මගීන් 400 දෙනෙකු පමණ එහි ගමන් කර ඇති බවයි එරට මාධ්‍ය වාර්තා කළේ.
මියගිය සංඛ්‍යාව 200 ඉක්මවිය හැකි බව ද සදහන්.

Your Comments