ට්‍රම්ප්ගේ ආරක්ෂක වියදම ඉහළට

6

ලබන වසර සඳහා අයවැය ඉදිරිපත් කරමින් ආරක්ෂාව සඳහා කෙරෙන වියදම සියයට 4කින් ඉහළ දැමීමට අමෙරිකානු ජනාධිපති ඩොනල්ට් ට්‍රම්ප් තීරණය කර තිබෙනවා.
ඒ අනුව ඇමෙරිකානු ඩොලර් බිලියන 750ක් දක්වා ආරක්ෂ වියදම ඉහළ දැමෙනු ඇතී.
ලබන වසර සඳහා අයවැය යෝජනා ඇමෙරිකානු ජනාධිපතිවරයා විසින් ඊයේ ප්‍රකාශයට පත් කරනු ලැබුවා.
එමෙන්ම 2020 වසර සඳහා ඉදිරිපත් කෙරෙන අයවැයෙන් එරට රාජ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුවට වෙන් කර ඇති මුදල සියයට 23කින් ද, සුබසාධන වැඩසටහන් සඳහා වෙන් කරන මුදල ඩොලර් බිලියන 22කින් ද අඩු කිරීමට යි ඇමෙරිකානු ජනාධිපතිවරයා පියවර ගෙන ඇත්තේ.

Your Comments