ටජ්මහළ යළි විවෘත වෙයි

9

ඉන්දියාවේ පිහිටි සුවිශේෂී නිර්මාණයක් ලෙස සැළකෙන ”ටජ් මහල” අද සිට යලි විවෘත කිරීමට එරට බලධාරීන් තීරණය කර තිබෙනවා.
ඒ අනුව දේශීය සහ විදේශීය සංචාරකයින්ට එය නැරඹීමේ අවස්ථාව හිමිවනු ඇති.
කොවිඞ් වසංගතය හේතුවෙන් මාස 6කට පසුවයි ”ටජ් මහල” සංචාරකයින්ට විවෘත වන්නේ.
දිනකට සංචාරකයින් 5, 000 කට මාර්ගගත ක්‍රමවේදය ඔස්සේ ප්‍රවේශපත් නිකුත් කිරීමට ද නියමිතයි.
එලෙස ප්‍රවේශපත්‍ර ලබාගන්නා පුද්ගලයින් අවස්ථා දෙකකදී ”ටජ් මහල” නැරඹීමට ඇතුළු කර ගන්නා බව එරට බලධාරීන් ප්‍රකාශ කළා.

Your Comments