ජිබ්‍රෝල්ටාව මුදා හැරීමට තීරණය කළ ඉරාන තෙල් නෞකාවට එරෙහිව අමෙරිකාවෙන් වරෙන්තුවක්ක්

25

බ්‍රිතාන්‍යයට අයත් ජිබ්‍රෝල්ටාව විසින් ඊයේ මුදා හැරීමට තීරණය කළ ඔවුන් භාරයේ පවතින ඉරානයට අයත් තෙල් නෞකාවට එරෙහිව අමෙරිකාව විසින් වරෙන්තුවක් නිකුත් කර තිබෙනවා.
ඇමරිකාව විසින් නැව මුදා නොහරින ලෙස කළ ඉල්ලීම ද එය ප්‍රතික්ෂේප කරමිනුයි නැව මුදා හැරීමට ජිබ්‍රෝල්ටාව ඊයේ තීරණය කළේ.
පසුගිය මාසයේදී අදාළ තෙල් නෞකාව ඔවුන් භාරයට සිරියාව වෙත ඉන්ධන සැපයීමට උත්සාහ කරන බවට චෝදනා කරමින්.

Your Comments