ජපානයේ ෂූරි මාලිගාවේ ගින්නක්

13

යුනෙස්කෝ ලෝක උරුමයක් ලෙස සැළකෙන ජපානයේ ෂූරි මාළිගාවේ ගින්නක් හටගෙන තිබෙනවා.
ගින්න හේතුවෙන් එම ප්‍රදේශයේ පදිංචිව සිටි ජනතාව ඉවත් කිරීමට බලධාරීන් පියවර ගෙන තිබෙනවා.
මීට වසර 500 කට පෙර රයිකු රාජවංශය මෙම මාළිගාව ඉදිකර ඇති බව සඳහන්.
1933 වසරේදී ජපානයේ ජාතික වස්තුව ලෙසද මෙම මාළිගාව නම් කෙරුණා.

Your Comments