ජපානයේ විකිරණශීලි ජලය පිරිසිදු කර මුහුදට

17

ෆුකුෂිමා න්‍යෂ්ටික බලාගාර කලාපය ආශ්‍රීත විකිරණශීලී ජලය පිරිසිදු කොට සාගරයට මුදා හැරීමට ජපානය සැලසුම් කර තිබෙනවා.

2011 වසරේ සිදු වු සුනාමි තත්වය හේතුවෙන් ෆුකුෂිමා බලාගාරය සිසිල් කිරීම සදහා භාවිත කළ ජලය මුදා හැරීම සම්බන්ධයෙන් මෙතෙක් තීරණයක් ගෙන තිබුණේ නැහැ.

පාරිසරික හා ධීවර ක්ෂේත්‍රයේ විරෝධය හමුවේ ජපාන රජය එම අභියෝගයට මුහුණ දී සිටියා.

ටොන් මිලියන ගණනක විකිරණශීලී ජල ධාරීතාව පිරිසිදු කර සාගරයට මුදා හැරීම සදහා සාකච්ඡා වී ඇති නමුත් අවසන් තීරණයකට එළඹ නොමැති බව ජපාන රජය නිවේදනය කර තිබෙනවා.

බලාගාර තුල පවතින පිරිසිදු කල ජලය 40 ගුණයකින් පමණ සාන්ද්‍රණය අවම කර ඇති බව සදහන්.

Your Comments