ජපානයේ ටෝකියෝ කලාපයට ප්‍රබල සුළි කුණාටු තත්ත්වයක්

32

ජපානයේ ටෝකියෝ කලාපයට බලපෑ ප්‍රබල සුළි කුණාටු තත්ත්වයක් හේතුවෙන් දස දහසක පමණ පිරිසක් වාසස්ථානවලින් ඉවත් කර තිබෙනවා.

විදෙස් වාර්තා සඳහන් කළේ ෆැක්සායි ලෙස නම් කර ඇති මෙම සුළි කුණාටුව පැයට කිලෝමීටර 216 ක ප්‍රබලත්වයකින් ටෝකියෝ බොක්ක හරහා අද අලුයම ළඟාවී ඇති බවයි

එහි බලපෑමෙන් අධික වර්ෂාවක් සහ ජල ගැලීම් තත්ත්වයක්ද හටගෙන තිබෙනවා.

විදුලිය බිඳවැටීම් හේතුවෙන් දෙලක්ෂ අනූ දහසක පමණ ජනතාවක් පීඩාවට පත්ව ඇති බවයි විදෙස් වාර්තා සඳහන් කළේ

Your Comments