ජපානයේ ගිම්හාන ඍතුවේත් සකුරා මල්

96

වසන්ත ඍතුවට පමණක් ජපානයේ පිපෙන සකුරා මල් මෙවර ගිම්හාන කාලයේ දක්නට ලැබෙන බව වාර්තා වනවා.
විදෙස් වාර්තා පෙන්වා දෙන්නේ සකුරා මල් නැරඹීම සදහා විදේශිකයින් වැඩි වශයෙන් ජපානයට පැමිණෙන බවයි.
ඒ අනුව විදේශීකයින් 3, 000 කට වැඩි පිරිසක් පැමිණ ඇති බවයි ජපන් රජය පවසන්නේ.
පසුගියදා ජපානයට බලපෑ සුළි කුණාටු තත්ත්වයත් සමග ඇති වූ දේශගුණික විපර්යාස මෙම තත්ත්වයට හේතු වී තිබෙනවා.

 

Your Comments