ජගත් සංවිධානයේ එකගතාවකට අමෙරිකාව එරෙහි වෙයි

26

සංක්‍රමණිකයින් සම්බන්ධයෙන් එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය සම්මත කර ගත් එකගතාවකට අමෙරිකාව සිය සහයෝගය දක්වා නොමැති බව වාර්තා වනවා.
ලොව පුරා සංක්‍රමණිකයින් කළමනාකරණය සඳහා අදාළ යෝජනාව ඉදිරිපත් වී ඇති අතර ඊට අමෙරිකාව පමණක් විරුද්ධ වී ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ.
අමෙරිකාවට ඇතුළුවිමට උත්සාහ කරනු ලබන සංක්‍රමනිකයින්ගේ දරුවන් දෙමාපියන්ගෙන් වෙන් කර තැබීම සම්බන්ධයෙන් පසුගිය දා අමෙරිකාවට චෝදනා ද එල්ල වුණා.

Your Comments