ජගත් සංවිධානයෙන් බොලිවියාවට ආරාධනයක්

12

බොලීවියාවේ ඇති වී තිබෙන අර්බුදකාරී තත්ත්වය විසදීම සදහා ජගත් සංවිධානය සාකච්ඡාවකට ආරාධනා කර තිබෙනවා.
ඒ, බොලිවියා අන්තර්වාර ජනාධිපතිවරයාගෙන්.

ආහාර හිගකම හේතුවෙන් බොලීවියාවේ පුද්ගලයන් විසිතුන්දෙනෙකු මේ වන විට මිය ගොස් තිබෙනවා.

දේශපාලන, ආර්ථික ගැටලු රැසකට මුහුණ දී සිටින බොලිවියාව හැකි ඉක්මණින් මෙම අර්බුද විසදා ගත යුතු බවයි ජගත් සංවිධානය පෙන්වා දෙන්නේ.

බොලිවියා ජනාධිපති එවෝ මොරායස් මේ වන විට ආරක්ෂාව සහ දේශපාලන රැකවරණ මත මෙක්සිකෝවේ රැදී සිටින බව සඳහන්.

Your Comments