චීන භාරයට ගැණුනු ඉන්දීය සෙබලුන් දස දෙනෙකු යළි ඉන්දියාවට

43

චීනය සහ ඉන්දියාව අතර පැවති ගැටුම් අතරතුරදී චීන භාරයට ගැණුනු ඉන්දීය සෙබලුන් දස දෙනෙකු නිදහස් කිරීමට චීන බලධාරීන් පියවර ගෙන තිබෙනවා.
ඒ දෙපාර්ශවය අතර පැවති සාකච්ඡාවලින් අනතුරුවයි.
නිදහස් කළ අය අතර නිලධාරීන් සිව් දෙනෙකු ද වන බව සඳහන්.
දෙපාර්ශවය අතර දේශසීමා ආසන්නයේ ඇතිවූ ගැටුම් හේතුවෙන් ඉන්දීය සෙබලුන් 20 දෙනෙකුට දිවි අහිමි වුණා.

Your Comments