චීන දේශසිමාවේ ජීවත් වන ඩොල්ෆින් මසුන් තර්ජනයක

23

චීන දේශසීමාවේ ජීවත්වන දුර්ලභ සුදු ඩොල්ෆින් මත්ස්‍ය විශේෂය මේ වන විට දැඩි තර්ජනයකට මුහුණ පා සිටින බව එරට පරිසරවේදීන් පවසනවා.
විදෙස්මාධ්‍ය වාර්තා සඳහන් කරන්නේ හොංකොං සහ චිනය යා කරමින් පර්ල් ගංගාවේ මෝය මතින් ඉදිවන පාලම හේතුවෙන් මෙම තත්ත්වය උත්ගතව ඇති බවයි.
නව පාලම ඉදිකිරීමේ කටයුතු හේතුවෙන් ගෙවී ගිය වසර කිහිපය තුළ ඩොල්ෆින් මත්ස්‍යයින්ගේ ග්‍රහණය ිසියයට 80 කින් පහත වැටී ඇති බව පසඳහන්.
අධික ශබ්ධය සහ කළබලකාරී ස්වභාවය මත්ස්‍යයින්ගේ ජීවිතයට දැඩි ලෙෂ බලපා ඇති බව පරිසරවේදීන් පෙන්වා දෙනවා.

Your Comments