චීනයේ නවතම ආයෝජන කලාපය ලෙස ආක්ටික් කලාපය කෙරෙහි අවධානය යොමු වෙයි

18

චීනයේ නවතම ආයෝජන කලාපය ලෙස ආක්ටික් කලාපය පිළිබඳ අවධානය යොමුව තිබෙනවා.
ලෝකයේ දෙවන විශාලතම ආර්ථිකයට හිමි චීනය, ආසියාව අප්‍රිකාව සහ ලතින් අමෙරිකාව තුළ සිය ආයෝජන බලාධිකාරිය පවත්වාගෙන යන බව සඳහන්.
එංගලන්තය මෙන් 10 ගුණයක විශාලත්වයෙන් යුතු ආර්ක්ටික් කලාපයේ පිහිටි ග්‍රීන්ලන්තය තුළ සිය ආයෝජන වැඩි කිරිමට චීනය සැලසුම් කර තිබෙනවා.
ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපල තුනක් ඉදිකිරීමට ග්‍රීන්ලන්ත රජය තීරණය කර ඇති අතර ඒ සදහා චීනය ඉදිරිපත්ව ඇති බවයි විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කරන්නේ.

Your Comments