ගෑස් පිරවූ රථයක පිපිරීමකින් 23 දෙනෙක් මරුට

14

සුඩානයේ කාටොම් අගනුවර ගෑස් පිර වූ රථයක පිපිරීමකින් පුද්ගලයින් 23 දෙනෙකු මිය ගොස් තිබෙනවා.
කාටොම් අගනුවර පිඟන් කර්මාන්ත ශාලාවකට පැමිණි ගෑස් පිර වූ රථයකයි මෙම පිපිරීම සිදු වුණේ.
පුද්ගලයින් 130 කට අධික පිරිසක් ඉන් තුවාල ලබා තිබෙනවා.
පිපිරීමත් සමඟ එම ප්‍රදේශය ගිනි ගැනීමට ලක් වූ බවයි විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කරන්නේ.
එම කර්මාන්ත ශාලාව මුළුමනින්ම විනාශ වී ඇති බවද එරට බලධාරීන් පවසනවා.

Your Comments