කොවිඩ් 19 හේතුවෙන් හොංකොන්හි නීති යලි දැඩි කරයි

9

මේ වන විට පවතින කොරෝනා වසංගත තත්ත්වය එරට තව දුරටත් බර පතල වීම හේතුවෙන් නොවැම්බර් (26) සිට නීති දැඩි කිරීමට එහි රජය නැවත පියවර ගෙන තිබෙනවා.

ගෘහස්ථ විනෝදාස්වාද ස්ථාන ආදිය මගින් වෛරසය ව්‍යාප්ත වීම පහසුවෙන් සිදුවන බැවින් සමාජ ශාලා සහ තැබැරුම් වසා දැමීමට මෙම වසර තුලදී තෙවන වරටත් මෙම තීරණය ගෙන තිබෙනවා.

කැරෝකේ සහ නැටුම් ශාලා ඇතුළු ජනතාව එක් රොක් වන ස්ථාන නොවැම්බර්  (26) දින සිට අවම වශයෙන් දෙසැම්බර් (2)  දක්වා වසා තබන බව විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කරනවා.

Your Comments