කොවිඩ් පාලනයට චීනයෙන් ඩොලර් 60ක එන්නතක්

28

කොවිඩ් 19 පාලනය වෙනුවෙන් චීනය අද නව එන්නතක් අත්හදා බැලීමේ කටයුතු ක්‍රියාත්මක කර තිබෙනවා.

වැඩපිලිවෙල නැගෙනහිර චීනයේ නගර කිහිපයක් ආශ්‍රිතව පැවැත්වෙන බවයි විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කළේ.

සිය ගණනක ජනතාව පෝලිම්වල රැඳී සිටිමින් එන්නත ලබා ගැනීමට ඉදිරිපත්ව සිටිනවා.

එන්නත සඳහා එක් පුද්ගලයෙකුගෙන් ඩොලර් 60ක් අයකරන බව ද සඳහන්.

Your Comments