කියුබානු වැසියන්ට අන්තර්ජාල පහසුකම්

25

ලොව ප්‍රකට සමාජවාදී රාජ්‍යයක් ලෙස සැලකෙන කියුබානු රජය සිය වැසියන්ට පළමුවරට අන්තර්ජාල පහසුකම නොමිලේ ලබා දීමට පියවර ගෙන තිබෙනවා.
මෙතෙක් ස්ථාන කිහිපයක පිහිටුවා තිබූ වයිෆයි සබදතා වලට පමණක් අන්තර්ජාල පහසුකම් හිමිවුණා.
ඒ අනුව එරට බිලියන 5ක් ඉක්ම වූ ජංගම දුරකතන භාවිත කරන වැසියන්ට පැය 9ක කාලයක් පුරාවට මෙම අවස්ථාව මේ වනවිට හිමිව තිබෙනවා.

Your Comments