ඕස්ට්‍රේලියාවේ මහ ලැව්ගිනිවලින් හටගත් දුමාරය නිසා වන දෙයක් ගැන නාසා ආයතනයෙන් අනතුරු අඟවීමක්

50

ඔස්ට්‍රේලියාවේ පැතිරගිය මහා ලැව්ගිනි ආපදාවෙන් හටගත් දුමාරය ඉදිරියේදී පෘථිවිය වටා කවයක් මෙන් පැතිර යනු ඇති බවට නාසා ආයතනය අනතුරු අගවනවා.
අක්කර මිලියන ගණනක් විනාශ කරමින් ඔස්ටේ්‍රලියාව පුරා පැතිර ගිය දැවැන්ත ලැව්ගින්න හේතුවෙන් නිකුත්වූ දුමාරය පෘථිවියේ අපරිවර්තී ගෝලයට ඇතුල්වී ඇති බවයි එම ආයතනය පැවසුවේ.
දුමාරය මුහුදු මට්ටමේ සිට කිලෝමීටර් දාහතයි දශම හතක පමණ ඉහළකට ලඟාවී ඇති බව ද සඳහන්.
ඉන් ගෝලීය වායුගෝල තත්ත්වයන්ටද බලපෑම් එල්ල වනු ඇති බවට නාසා ආයතනය අනතුරු අගවනවා.
මේ අතර ඔස්ටේ්‍රලියාවේ මෙල්බන් නගරයේ වායු ගුණාත්මකභාවය අනතුරුදායක ලෙස පහළ බැස ඇති බව ද සඳහන්.

Your Comments