ඕස්ට්‍රේලියානු ජාතික මාධ්‍ය සේවයේ වෙබ් අඩවියට පිවසීම චීනය අවහිර කරයි

19

ඕස්ට්‍රේලියාවේ ජාතික මාධ්‍ය සේවයේ වෙබ් අඩවියට පිවිසීම චීනය අවහිර කර තිබෙනවා.
ඕස්ට්‍රේලියාවේ ජාතික මාධ්‍ය සේවය වන ඒ.බී.සී මාධ්‍ය සේවයයි මෙලෙස චීනය විසින් හදිසියේම අවහිර කර ඇත්තේ.
එම මාධ්‍ය ආයතනය පවසන්නේ චීනය සති දෙකකට පෙර මෙලෙස ඔවුන්ගේ වෙබ් අඩවිය අවහිර කර ඇති බවයි.
කෙසේ වෙතත් චීන බලධාරීන් පවසන්නේ ඒ බී සී වෙබ් අඩවිය චීනයේ නීතියට අනුකූලව කටයුතු නොකරන බවයි.
අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවලදී තම රටට විරුද්ධව කටයුතු කරන වෙබ් අඩවිවලට චීනය දැඩි ලෙස ප්‍රතිචාර දක්වනවා.
බී බී සී පුවත් වෙබ් අඩවිය සහ නිව්යෝර්ක් ටයිම්ස් වෙබ් අඩවිද චීනය මෑතකදී අවහිර කරනු ලැබුවා.

Your Comments