ඔස්ට්‍රේලියාවේ ලැව් ගින්නෙන් නිරාහාරව සිටි සතුන්ට ගුවනින් ආහාර

26

ඕස්ට්‍රේලියාවේ හටගෙන ඇති ලැව් ගිනි හේතුවෙන් උද්‍යානවල නිරාහාරව ජීවත් වන සතුන්ට ගුවනින් ආහාර ලබාදීමට එරට බලධාරින් පියවර ගෙන තිබෙනවා.
ඒ අනුව, කිලෝ 22,000 කට ආසන්න කැරට්, අර්තාපල් ඇතුළු එළවළු වර්ග ගුවනින් එම ප්‍රදේශවලට පතිත කරනු ලැබුවා.
මේ අතර, එලෙස ගුවනින් හෙලනු ලබන ආහාර ඇතැම් සතුන් අනුභව කරන ඡායාරූප කිහිපයක් ද විදෙස් මාධ්‍ය අන්තර්ජාලයට එක් කර තිබුණා.

Your Comments