ඔස්ට්‍රේලියානු සිසුන් මහපාරට

14

ඔස්ට්‍රේලියානු සිසු සිසුවියන් දහස් ගණනක් එරට පුරා විරෝධතාවක නිරත වන බව විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කරනවා.
ඒ, දේශගුණික විපර්යාස සම්බන්ධයෙන් ඔස්ට්‍රේලියානු රජය නිසි ක්‍රියා මාර්ගයක් ගත යුතු බවට බල කරමින්.
සිසු සිසුවියන් අද දින පාසල් යාමෙන් ද වැලකී ඇති බව සඳහන්.

 

Your Comments