එන්නත්කරණ වියදම රජයෙන් ගෙවන බව චීනය කියයි

7

තම පුරවැසියන්ට ලබාදෙන කොරෝනා එන්නත් සඳහා වැයන මුදල වෛද්‍ය රක්ෂණ අරමුදලින් සහ රජයේ මුදලින් පියවා ගන්නා බව චීන රජය ප්‍රකාශ කර තිබෙනවා.

එන්නත් කිරීමේ වියදම් ද ඊට ඇතුළත් වන බවයි එරට ජාතික සෞඛ්‍ය සේවා ආරක්ෂණ පරිපාලනයේ නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ලී – තාඕ ප්‍රකාශ කර ඇත්තේ.

එම පිරිවැය චීන රජය විසින් දැරීම තුලින් එරට ජනතාව සහ ඔවුන්ගේ ජීවිත සඳහා ප්‍රමුඛත්වය ලබාදීමේ රජයේ ප්‍රතිපත්තිය ප්‍රදර්ශනය වන බව ද හෙතෙම සඳහන්කර තිබෙනවා.

Your Comments