උල්කාපාත වෙත අභ්‍යවකාශ යානයක්

81

පෘථිවිය ආසන්නයේ පිහිටි උල්කාපාත වෙත අභ්‍යවකාශ යානයක් යවා එහි සාම්පල නිරික්ෂණයට චීනය සැලසුම් කර තිබෙනවා.

කෙසේ වෙතත් ඒ සදහා තවත් පාර්ශ්වකරුවන් අවශ්‍ය බවයි චීනය සඳහන් කර ඇත්තේ.

චීනය සඳ තරණය කිරිමට යොදාගත් චාංගී 6 වර්ගයේ අභ්‍යවකාශ යානයක් මෙම කටයුතු සඳහා යොදාගැනීමට නියමිතයි.

චීන අභ්‍යවකාශ ගවේෂණ සඳහා සහායවීමට ප‍්‍රංශය සහ යුරෝපා සංගමයේ රටවල් කිහිපයක් එකඟවී තිබෙනවා.

Your Comments