උතුරු කොරියාවෙන් තවත් කෙටි දුර මිසයිල දෙකක්

14

උතුරු කොරියාව විසින් තවත් කෙටි දුර මිසයිල දෙකක් අත්හදා බලා තිබෙනවා.

එහිදී දැවැන්ත රොකට් රැසක් එකවර එල්ල කිරිමේ පද්ධතියක් ද අත්හදා බලා ඇති බවයි විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කරන්නේ.

එම මිසයිල දෙකම කිලෝමීටර් 370ක් පමණ දුරට යොමු කර ඇති බව දකුණු කොරියාව පෙන්වා දෙනවා.

Your Comments