ඊශ්‍රායලයේ පලස්තීන බටහිර ඉවුරේ ඇති යුදෙව් ජනාවාස පිළිගැනීමට ට්‍රම්ප් පරිපාලනය තීරණය කරයි

13

ඊශ්‍රායලයේ පලස්තීන බටහිර ඉවුරේ පිහිටි යුදෙව් ජනාවාස පිළිගැනීමට ට්‍රම්ප් පරිපාලනය තීරණය කර තිබෙනවා.
ඒ දශක 4ක් තිස්සේ ක්‍රියාත්මක වූ ඇමරිකානු රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික ප්‍රතිපත්තියක් වෙනස් කරමින්.
පලස්තීන බටහිර ඉවුරේ පිහිටුවා ඇති යුදෙව් ජනාවාස ජාත්‍යන්තර නීතියට පටහැනි බවයි ඇමරිකාවේ මෙතෙක් ප්‍රතිපත්තිය වූයේ.
කෙසේ වෙතත් ඇමරිකානු රාජ්‍ය ලේකම් මයික් පොම්පියෝ නිවේදනය කළ පරිදි එමගින් ජාත්‍යන්තර නීතිය උල්ලංගණය නොවන බවයි.

Your Comments