ඉන්දුනීසියාවේ ඡන්ද විමසීම අවසන්

32

ඉන්දුනිසීයාවේ මහ මැතිවරණයේ ඡන්ද විමසීම මේ වන විට අවසන්ව තිබෙනවා.
මෙවර මහමැතිවරණය සදහා සුදුසුකම් ලබා සිටි ඡන්ද දායකයින්ගේ සංඛ්‍යාව මිලියන 190ක්.
මෙම මැතිවරණයේදී එරට ජනාධිපතිවරයා, උප ජනාධිපතිවරයා සහ මහජන නියෝජිතයින් එක් දිනයකදී තෝරා පත් කර ගැනීම විශේෂත්වයක්.
මැතිවරණයේ මූලික ප්‍රතිඵල පැය කිහිපයක් තුළ ලබා දෙන අතර, ජයග්‍රාහකයින් පිළිබද නිල නිවේදනය මැයි මාසයේදී නිකුත් කරනු ඇති.
නිලනොවන ප්‍රතිපලවලට අනුව මෙවර මැතිවරණයේ දී වත්මන් ජනාධිපති ජොකෝ විදෝදෝ ජයග්‍රහනය කර ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ.


ඉන්දුනීසියා ජනාධිපතිවරණය ඇරඹේ [Apr 17, 2019 11.00am]

ඉන්දුනිසියා ජනාධිපතිවරණයේ ඡන්ද විමසීම මේ වන විට ආරම්භ වී තිබෙනවා.
මෙවර ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීම සදහා මිලියන 190ක ඡන්දදායකයින් ප්‍රමාණයක් සුදුසුකම් ලබා ඇති බවයි විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කරන්නේ.
ඡන්ද විමසීම ඡන්ද මධ්‍යස්ථාන එක් ලක්ෂ පන්දහසකදී සිදු කරනු ඇති.

Your Comments