ඉන්දුනීසියාවට ප්‍රබල අනතුරු ඇඟවීමේ නිවේදනයක්

57

ඉන්දුනීසියාවේ සිනබන්ග් ගිනි කන්දෙන් අලු සහ දුම් පිටවීමත් සමඟ ප්‍රබල අනතුරු ඇගවීමේ නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබෙනවා.
සිනබන්ග් ගිනිකන්ද සක්‍රිය වීම ආරම්භ වී ඇත්තේ 2010 වසරේදීයි.
ඊයේ දිනයේදී එය විනාඩි 09 ක කාලයක් සක්‍රිය තත්ත්වයේ පැවතුණා.
කිලෝමීටර් 07 ක් දක්වා දුරකට අලු හා දුම් නිකුත් වී තිබූ බවයි විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා සදහන් කළේ.
ඉදිරි දින කිහිපයේදී මෙම ගිනිකන්ද විනාශකාරී ලෙස සක්‍රිය විය හැකි බවටයි එරට කාලගුණ අංශ පවසන්නේ.
ගිනිකන්ද අවට ජීවත්ව සිටින පිරිස් ආරක්ෂිත ස්ථානවලට යොමු කර තිබෙනවා.
මෙම ගිනිකන්දෙන් පිටවන විෂ දුම ආග්‍රහණය නොකරන ලෙසට ජනතාවට උපදෙස් නිකුත් කර තිබෙනවා.

Your Comments