ඉන්දුනීසියාවට නිකුත් කළ සුනාම අනතුරු ඇගවීම් නිවේදනය ඉවත් කෙරේ

9

ඉන්දුනීසියාවට නිකුත් කළ සුනාමි අනතුරු ඇගවීමේ නිවේදනය ඉවත් කර තිබෙනවා.

ඊයේ දිනයේ ඉන්දුනීසියාවේ මාලුකු දූපත් ආසන්නයේ මැග්නිටියුට් අංශක 6යි දශම 9ක ප්‍රභල භූ කම්පනයක් හට ගත් අතර ඉන් අනතුරුවයි එරට බලධාරීන් සුනාමි අනතුරු ඇගවීම් නිවේදනය නිකුත් කළේ.

භූ කම්පනය හේතුවෙන් සිදු වූ ජීවිත සහ දේපල හානි පිළිබඳ මෙතෙක් වාර්තා වී නැහැ.

Your Comments