ඉන්දීය අගමැති සහ චීනය ආරක්‍ෂක අමාත්‍යවරයා අතර සාකච්ඡාවක්

17

ඉන්දීය අග්‍රාමාත්‍ය නරේන්ද්‍ර මෝදි සහ චීන ආරක්‍ෂක අමාත්‍යවරයා අතර විශේෂ සාකච්ඡාවක් පවත්වා තිබෙනවා.
විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා සඳහන් කරන්නේ සාමය ආරක්‍ෂාව සහ දේශසීමාවේ මතුව ඇති කරුණු පිළිබඳ ඔවුන් සාකච්ඡා කර ඇති බවයි.
2007 වසරේ සිට දෙරටේම හමුදා නිලධාරීන් විශාල පිරිසක් දේශසීමා ආශ්‍රිතව රඳවා තබා තිබෙනවා.

Your Comments