ඉන්දියාව සාර්ථකව මිසයිලයක් අත්හද බලයි

26

ඉන්දියාව කේ ෆෝ සබ්මැරීන බැලැස්ටික් මිසයිලයක් සාර්ථකව අත්හදා බලා තිබෙනවා.
ඒ, ආන්ද්‍ර ප්‍රදේශයේ මුහුදේදීයි.
එම මිසයිලයට කිලෝමීටර් 3,500 ක් දුරකට ප්‍රහාර එල්ල කිරීමේ හැකියාව පවතින බවයි ඉන්දීය වාර්තා සඳහන් කළේ.
ඉන්දීය ආරක්ෂක පර්යේෂණ හා සංවර්ධන සංවිධානය මගින් මෙම මිසයිලය අත්හදා බලා තිබෙනවා.
එය ඉන්දියාව විසින් වැඩිදියුණු කළ සබ්මැරීන මිසයිල දෙකෙන් එකක් බව ද සඳහන්.

Your Comments