ඉන්දියාව සහ අමෙරිකාව ගිවිසුමක

20

ඉන්දියාව සහ අමෙරිකාව ආරක්ෂක ගිවිසුමකට එළඹ තිබෙනවා.

ඒ සංවේදී චන්ද්‍රිකා දත්ත හුවමාරු කරගැනීම ඇතුළු හමුදාමය කටයුතු සම්බන්ධයෙන්.

මිසයිල, ඩ්‍රෝන සහ වෙනත් ඉලක්ක වෙත නිවැරදිව ප්‍රහාර එල්ල කිරීම සඳහා එවැනි දත්ත වලට ප්‍රවේශවීම අත්‍යාවශ්‍ය බවයි දෙපාර්ශවය තීරණය කර ඇත්තේ.

අද නවදිල්ලියේ දී පැවති ඉහළ මට්ටමේ සාකච්ඡාවලදී නව ගිවිසුමට එළඹ ඇති බවටයි වාර්තා වන්නේ.

 

Your Comments