ඉන්දියාව තවත් වසර පහකට LTTEය තහනම් කරයි

12

එල්.ටී.ටී.ඊ. සංවිධානය සඳහා පනවා තිබූ තහනම තවත් වසර පහක කාලයක් සඳහා දීර්ඝ කිරීමට ඉන්දීය රජය පියවර ගෙන තිබෙනවා. ඉන්දියාවේ ද හින්දු පුවත්පත වාර්තා කරන්නේ ඉන්දීය ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යංශය විසින් 2014 වසරේදී නිකුත් කරන ලද නිවේදනයට අනුව තවත් වසර පහක කාලයකට මෙය බලපැවැත්වෙන බවයි.
ඉන්දියාවේ ජාතික ආරක්ෂාවට සහ එරට ස්වාධිපත්‍යයට මෙන්ම පුරවැසියන්ට ප්‍රබල තර්ජනයක් එල්ල කරන බවයි එල්.ටී.ටී.ඊ. තහනම දීර්ඝ කරමින් ඉන්දීය ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යංශය සඳහන් කරන්නේ.
2009 වර්ෂයේදී එල්.ටී.ටී.ඊ.ය පරාජය කළ ද ඔවුන් ඊලාම් සංකල්පයෙන් බැහැර නොවීම සැලකිල්ලට ගෙන ඉන්දීය රජය විසින් මෙම පියවර ගෙන තිබෙන බවයි ද හින්දු පුවත්පත වැඩිදුරටත් වාර්තා කරන්නේ.

Your Comments