ඉන්දියාවේ ප්‍රථම ඔස්කාර් සම්මාන ලාබී භානු අතයියා මිය යයි

28

ඉන්දියාවේ ප්‍රථම ඔස්කාර් සම්මාන ලාබී භානු අතයියා මිය ගොස් තිබෙනවා.

මොලයේ හටගත් ආසාධනයක් හේතුවෙන් 2012 වසරේ පමණ සිය ඇය රෝරැාතුරව සිටි බවයි පවුලේ ඥාතීන් සඳහන් කර ඇත්තේ.

1929 අප්‍රේල් 28 වනදා උපන් භානු අතයියා මිය යන විට 91 වන වියේ පසු වුණා.

බොලිවුඩ් චිත්‍රපට ක්‍ෂේත්‍රය වෙනුවෙන් ඇය ඇදුම් නිර්මානය ආරම්භ කර තිබුණේ 1950 වසරේ දී.

1982 දී හොදම ඇඳුම් නිර්මාණය වෙනුවෙන් භානු ඔස්කාර් සම්මානය හිමිකර ගත්තා.

Your Comments