ඉන්දියාවේ ගංවතුරෙන් මිය ගිය ගණන 169 දක්වා ඉහළට

12

ඉන්දියාවේ දකුණු සහ බටහිර ප්‍රදේශයට බලපා ඇති අධික වැසි සහිත ගංවතුර තත්ත්වය හේතුවෙන් මේ වන විට මිය ගිය පුද්ගලයින්ගේ සංඛ්‍යාව 169 දක්වා ඉහළ ගොස් තිබෙනවා.

කේරල ප්‍රදේශයේ පමණක් මිය ගිය පුද්ගලයින්ගේ සංඛ්‍යා 72ක් දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති බවයි එරට මාධ්‍ය වාර්තා කරන්නේ.

මේ අතර, චීනයට බලපා ඇති ලෙකීමා සුළි කුණාටුව හේතුවෙන් මිය ගිය පුද්ගලයින්ගේ සංඛ්‍යාව මේ වන විට 32 දක්වා ඉහළ ගොස් තිබෙනවා.

අතුරුදන්ව ඇති පුද්ගලයින්ගේ සංඛ්‍යාව 16ක්.

Your Comments