ඉන්දියාවේ කොරෝනා වෛරස ආසාදිතයින්ගේ සංඛ්‍යාව ලක්ෂ 7 ඉක්මවයි

24

ඉන්දියාවේ කොරෝනා වෛරස් ආසාදිතයින්ගේ සංඛ්‍යාව හත්ලක්ෂය ඉක්මවා තිබෙනවා.
සිදුව ඇති මරණ සංඛ්‍යාව ද 20, 000 ඉක්මවා ඇති බවයි විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කළේ.
පසුගිය 3 වන දා සිට ඉන්දියාවෙන් කොරෝනා ආසාදිතයන් විසි දහසකට වැඩි සංඛ්‍යාවක් බැගින් වාර්තා වූ අතර පසුගිය දින දෙක තුළ 24,000කට වැඩි කොරෝනා ආසාදිතයන් වාර්තා වී තිබෙනවා.
ඉන්දියාවේ කොරෝනා වෛරස් ආසාදිතයන්ගේ සංඛ්‍යාව මේ වන විට දැක්වෙන්නේ හත්ලක්ෂ 20, 326ක් ලෙසයි.
ලොව පුරා කොරෝනා වෛරස් ආසාදිතයන්ගේ සංඛ්‍යාව මේ වන විට එක්කෝටි දාහත් ලක්ෂ 31,000 ඉක්මා ඇති අතර මරණ සංඛ්‍යාව පන්ලක්ෂ 40,000කට අධිකයි.

Your Comments