“ඉන්දියාවේ අභිමානය ත්‍රිවිධ හමුදාවයි” – 73 වන නිදහස සමරුවේදී මෝදි කියයි (PHOTOs)

16

ඉන්දියානු ත්‍රිවිධ හමුදාව සඳහා ආරක්ෂක ප්‍රධානි තනතුරක් ඇති කිරීමට බලාපොරොත්තු වන බව අග්‍රාමාත්‍ය නරේන්ද්‍ර මෝදි අද එරට 73 වන නිදහස් දින සැමරුමට එක්වෙමින් ප්‍රකාශ කළා.

ත්‍රිවිධ හමුදා අතර සම්බන්ධීකරණ කටයුතු තවත් ශක්තිමත් කිරීම සඳහා මෙම තනතුර ඉවහල්වනු ඇති බවයි ඔහු කියා සිටියේ.

ඉන්දියාවේ අභිමානය ත්‍රිවිධ හමුදාව බවද මෝදි අග්‍රාමාත්‍යවරයා අවධාරණය කළා.

1999 වර්ෂයේ සිට ඉන්දියාවේ ආරක්ෂක ප්‍රධානී තනතුරක් ඇති කිරීම සම්බන්ධයෙන් යෝජනා ඉදිරිපත්ව තිබුණ ද එය මෙතෙක් ක්‍රියාත්මක වුයේ නැහැ.

Your Comments