ඇමෙරිකාවේ යුටාහ් කාන්තාරයෙන් අසාමාන්‍ය ලෝහ කණුවක්

20

අමෙරිකාවේ යුටාහ් කාන්තාරයේ බැටලුවන් නිරීක්ෂණය කළ වනජීවි පරීක්ෂණ කණ්ඩායමකට අසාමාන්‍ය ලෙස පිහිටි ලෝහ කණුවක් දර්ශනය වී තිබෙනවා.

අඩි 12 ක පමණ උසින් යුතු මෙම ලෝහ කණුව ඔපමට්ටම් කර ඍජුව කාන්තාරය මැද ස්ථාපනය කර ඇති බවයි ඔවුන් පවසන්නේ.

මෙය කවරෙකු විසින් කුමන කාලයක ස්ථාපිත කරන ලද්දක් ද යන්න නිශ්චිත තොරතුරු මෙතෙක් අනාවරණ වී නැහැ.

කෙසේ වෙතත් බහුතරයකගේ මතය වී ඇත්තේ මෙය කිසියම් මූර්ති ශිල්පියෙකු විසින් ස්ථාපනය කරන්නට ඇති බවයි.

Video

Your Comments