ඇමෙරිකාවේ දෛනිකව වාර්තා වන කොවිඩ් මරණවල අඩු වීමක්

11

විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කරන පරිදි ඇමෙරිකාව තුල කොවිඩ් 19 වෛරසය හේතුවෙන්  දෛනිකව සිදු වන මරණ සංඛ්‍යාවේ අඩු වීමක් වාර්තා වනවා .
අමෙරිකාවෙන් වාර්තා වූ කොවිඩ් මරණ සංඛ්‍යාව 4000 සීමාව ඉක්මවා ගොස් තිබුනේ පසු ගිය සතියක පමණ කාලය තුලදීය .

ගත වූ පැය 24 තුළ අමෙරිකාවෙන් වාර්තා වී ඇති කොවිඩ් මරණ සංඛ්‍යාව 1304ක් බවයි  විදෙස් වාර්තා සඳහන් කළේ.

අමෙරිකාවේ සමස්ත කොවිඩ් මරණ සංඛ්‍යාව 408,502ක් දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති අතර ලොව පුරා වාර්තා වන මරණ සංඛ්‍යාව 2,048,256  දක්වා ඉහළ ගොස් තිබේ.

Your Comments