ඇමෙරිකාවට මරණ වැඩිවිය හැකි නව රැල්ලක අනතුරක්.

16

ශීත කාලගුණ තත්ත්වයත් සමග නැවත වරක් ඇමෙරිකාවෙන් වාර්තා වන දෛනික ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව ඉහළ යමින් පවතින බව වාර්තා වනවා.

එරට සෞඛ්‍ය අංශ පවසන්නේ, වැඩි මරණ සංඛ්‍යාවක් සහිත නව ආසාදිත රැල්ලක් නිර්මාණය විය හැකි බවයි.
ඇමෙරිකාවෙන් වාර්තා වන කොවිඞ් ආසාදිතයින් ගණන එක් කෝටි 22 ලක්ෂ 77 දහස් 24 ක්.
එරට මරණ සංඛ්‍යාව 2 ලක්ෂ 60 දහස් 312 ක් බවට පත්ව තිබෙනවා.

Your Comments